نکته های تبلیغاتی مهم در فروش و بازاریابی

یک) محصول و خدمات مورد نظر شما چیست؟
پاسخ به این سوال بازاریابی می تواند محصول شما را به درستی تعریف کند. هر چه قدر سعی کنید به این سوال با دقت پاسخ دهید، بهتر می توانید زوایای مختلف از جمله ضعف ها و قوت های محصول و خدمات خود را بشناسید. همچنین پاسخ به این سوال به شما کمک می کند تا مشتری های هدف خود را بشناسید و بدانید که برای این افراد بهترین راه تبلیغ و ایجاد کنجکاوی و رغبت در آنها برای خرید محصول و راه برقراری ارتباط چیست.!

دو) محصول و خدمات شما کدام نیاز مشتری را برآورده می کند؟
پاسخ به قطعا هر محصولی که شما تولید کرده اید یا خدماتی که قصد ارائه آن را دارید، یک یا چند مورد از نیازهای مشتریان را از نگاه بازاریابی می تواند برآورده کند. بهتر است پیش از اقدام به امر تبلیغات به این سوال نیز به درستی پاسخ دهید که محصول شما برای رفع چه نیازی است؟ ممکن است از طرف چه افرادی مورد تقاضا قرار بگیرد؟ بهترین راه پیدا کردن آن دسته از مشتریان که به این کالا نیاز دارند چیست؟

سه) مشتریان شما چه کسانی هستند؟
قطعا هر محصولی که شما تولید کرده اید یا خدماتی که قصد ارائه آن را دارید، یک یا چند مورد از نیازهایدر پاسخ به این سوال منظور این است که شما ویژگی اکثریت افرادی که می توانند بالقوه مشتری شما باشند را به دست آورید. به عنوان مثال، محصول یا خدمات شما شامل حال کدام گروه سنی در بخش بندی بازار است؟ گروه سنی مورد نظر شما چه نوع محصولی را می پسندد؟ در پاسخ به این سوال، باید تنوع و سرعت تغییر سلیقه مشتریان به ویژه اگر گروه مورد نظر شما جوانان و نوجوانان هستند باید در نظر بگیرید. زیرا در این گروه سنی بیش از سایر گروه ها به دنبال تنوع هستند و سلیقه های آنها مدام در حال تغییر است. بنابراین، به هنگام طراحی محصول (از طراحی لوگو تا بسته بندی و… فروش و تبلیغات آن باید به این نکته مهم توجه ویژه ای داشته باشید. در کنار این سوال ها باید به قدرت خرید مشتریانتان نیز توجه کنید. زیرا قدرت خرید، می تواند تأثیر فراوانی روی رفتار خرید کردن داشته باشد.بگیرد؟ بهترین راه پیدا کردن آن دسته از مشتریان که به این کالا نیاز دارند چیست؟


چاپ لشگری
تبلیغات بهمن
پار پلیمر گوهر ایرانیان
پخش پرده رویال دکور
گیاهان دارویی هزار گیاه
خیاطی دیبا سان